Helmine Boonen

blockquote

Kinderen die speciale zorg nodig hebben in hun ontwikkeling hebben altijd mijn belangstelling gehad. Dat was voor mij, Helmine Boonen, de reden om orthopedagogiek te gaan studeren, waarbij ik me verdiept heb in zowel leer- als gedragsproblemen.

Na mijn afstuderen in 1981 ben ik voornamelijk in het onderwijs werkzaam geweest: op een speciale school voor basisonderwijs en bij een Onderwijsbegeleidingsdienst. Daarnaast heb ik ook in een Kindergezinsvervangend Tehuis gewerkt.

Centraal in mijn werkzaamheden staat steeds een gezamenlijk met school en ouders zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Kortom: wat is voor dit kind in deze situatie de best passende begeleiding? Immers: mijn hart ligt bij de zorg voor leerlingen, waarvoor ik me in de dagelijkse praktijk steeds wil inzetten.
Op dit terrein heb ik een breed scala aan activiteiten verricht: consultatieve hulpverlening, handelingsgerichte diagnostiek, ondersteuning van interne begeleiders, video-interactiebegeleiding van leerkrachten.  

Leesproblemen en dyslexie hebben mijn speciale interesse. Mijn ervaring op dit gebied is niet beperkt tot het basisonderwijs, maar strekt zich ook uit tot dyslexieonderzoeken in het Voortgezet Onderwijs. Onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie wordt eveneens door mij uitgevoerd.

Tot de invoering van Passend Onderwijs in augustus 2014 ben ik lid geweest van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het Samenwerkingsverband Swalm en Roer en de Commissie voor de Indicatiestelling (cluster 4) Zuid Limburg.
Ik ben als orthopedagoog verbonden aan SBO de Balans Roermond en maak deel uit van het ondersteuningsteam van het Samenwerkingsverband Midden-Limburg.

Sinds 1 augustus 2007 zet ik bovenstaande expertise in als orthopedagoog/GZ-psycholoog bij EduForte en bied U een persoonlijk en deskundig antwoord op vragen.

Helmine Boonen