Bea Laugs

blockquoteGa uit van mogelijkheden, niet van beperkingen en sta versteld van jezelf en de ander. 

Deze basishouding is uitgangspunt voor mijn dagelijkse werk. Ga uit van mogelijkheden, stel jezelf doelen, denk creatief, probeer, vraag advies en natuurlijk: wees bewust van beperkingen. Een basishouding die in het werk met kinderen en hun opvoeders goed van pas komt. 
Ik ben dan ook sinds 1984 werkzaam binnen onderwijs en jeugdzorg. In eerste instantie als leerkracht en pedagogisch begeleider. En later, na mijn studie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam als orthopedagoog. 

Als leerkracht was ik 12 jaar werkzaam in het reguliere basisonderwijs. Hier heb ik aan alle leeftijdsgroepen les gegeven. Doordat ik steeds met combinatiegroepen heb gewerkt, deed ik veel ervaring op met klassenmanagement en zelfstandig werken. 
Ook stond ik met drie collega’s aan de basis van een nieuw te starten basisschool, waarbij zeker van pionierswerk sprake was. 
Binnen de jeugdzorg was ik een aantal jaren werkzaam als pedagogisch begeleider van adolescenten. In een latere periode heb ik een staffunctie vervuld: aansturing van inhoudelijk medewerkers, psychodiagnostiek en beleidsontwikkeling. 

Tussen al deze uitvoerende werkzaamheden door, werkte ik als adviseur in de vakgroep Advies en Ontwikkeling bij stichting Symbiose. Hier heb ik in opdracht van de Provincie Limburg beleidsmatig projecten uitgewerkt op de werkvelden Brede School /Voor- en Vroegschoolse Educatie /Vertrouwenspersonen in de Jeugdzorg. 

Sinds januari 2003 bied ik begeleiding binnen het onderwijs. 
In eerste instantie als orthopedagoog /onderwijsadviseur bij Consent Onderwijsbegeleiding & Innovatie. 
Vanaf 1 augustus 2007 ben ik actief binnen het maatschap EduForte. Daarnaast was ik tot augustus 2014 lid van de Commissie voor Indicatiestelling (cluster 4) Zuid Limburg. De behandeling- en begeleidingstaken in mijn huidige werk zijn, naast psychologisch onderzoek, coaching van leerkrachten/intern begeleiders en lid van het Bovenschools Toetsings Orgaan (BTO) voor het Voortgezet Onderwijs, voornamelijk gericht op praktische ondersteuning van de leerkracht in de klas en de ouder/verzorger in de thuissituatie. Hoe kan je dit kind met deze mogelijkheden en beperkingen de beste ontwikkelingskansen bieden?

 Bea Laugs