Dyslexie

Wat is dyslexie?

Wanneer kinderen zeer ernstige problemen ervaren met lezen en/of spellen, kan er sprake zijn van dyslexie.
In de meest recente uitgave van de “Stichting Dyslexie Nederland” (2016) wordt dyslexie als volgt gedefinieerd:

“Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.”

Om dyslexie vast te stellen moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • er moet sprake zijn van een ernstige achterstand: het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling ligt significant onder hetgeen mag worden verwacht;
  • er moet sprake zijn van hardnekkigheid: het lees- of spellingprobleem blijft bestaan, ondanks remediërende instructie en oefening;

 

Wat kan EduForte voor u betekenen?

Bij EduForte kunt u terecht voor onderzoek van dyslexie. Zowel kinderen in het basisonderwijs als kinderen in het voortgezet onderwijs kunnen voor diagnostiek bij ons terecht.
EduForte bepaalt op basis van gegevens van school en ouders of aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan en een onderzoek naar dyslexie mogelijk is.
Bij kinderen van de basisschool kan er sprake zijn van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Dit onderzoek en bijbehorende behandeling wordt vergoed door de gemeente. Dit onderzoek wordt door EduForte niet meer uitgevoerd.
De kosten van het dyslexieonderzoek zijn voor rekening van ouders.

Dyslexieonderzoeken worden uitgevoerd door Helmine Steijvers-Boonen, GZ-psycholoog en lid van NVO.
U kunt informatie inwinnen betreffende een dyslexieonderzoek door contact op te nemen:
- via mail: h.steijvers@euforte.nl
- via telefoon: 06 43004946

Er is over het algemeen geen sprake van een wachtlijst.


EduForte is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie