Praktische begeleiding

Praktische begeleiding van de leerkracht in de klas

Advies bij leermoeilijkheden, psychosociale- of pedagogische problematiek. 
Doel is het verbreden van het handelingsrepertoire van de leerkracht. 

Kernvraag: Hoe kan jij dit kind, met deze mogelijkheden en beperkingen, de beste ontwikkelingskansen bieden? 
Er wordt gewerkt met de methodieken SVIB (school video interactiebegeleiding) en NLP (neurolinguïstisch programmeren). De kernbegrippen van basiscommunicatie staan centraal. 

Motto: Elk kind is anders. Wat kan jij doen om dit andere te ontdekken? Ouders/verzorgers worden in een vroeg stadium van het zorgtraject betrokken en mogelijkheden tot samenwerking worden in kaart gebracht.