Handelingsgerichte diagnostiek

Handelingsgerichte diagnostiek 

Diagnostiek geeft ons inzicht in de mogelijkheden en belemmeringen van een kind. 
Handelingsgerichte diagnostiek is geen doel op zich, maar middel om te komen tot indicatiestelling, interventie en praktische adviezen in de klas.  

Motto: Geen doel, maar middel. 

Psychologische en didactische onderzoeken: 

  • intelligentie 
  • sociaal emotionele ontwikkeling 
  • aandacht en concentratie 
  • gedrag
  • leermogelijkheden 
  • dyslexie 
  • vooronderzoeken ontwikkelingsstoornissen 


Ouders/verzorgers worden in een vroeg stadium van het zorgtraject betrokken en mogelijkheden tot samenwerking worden in kaart gebracht.