Brugfunctie

Een enkele keer lukt het, ondanks gedegen inzet, aangepaste programma’s, veel geduld en doorzettingsvermogen niet om kinderen met belemmeringen of ontwikkelingsproblemen adequaat te begeleiden op de reguliere school. 
Dan is expertise van een gespecialiseerde instantie noodzakelijk. 
EduForte helpt bij het in kaart brengen van hulpverlenende instanties, geeft informatie over mogelijkheden en helpt bij toeleiden naar deze instanties. 

Motto: Samen op zoek naar de kansen voor uw kind. 

Een opsomming van enkele mogelijkheden:  

  • Aanvraag ambulante begeleiding 
  • Verwijzing SBO/SO 
  • Toeleiding naar (semi-) Residentiele Zorg 
  • Vooronderzoek met verwijzing naar GGZ 
  • Handelingsgerichte advisering in de klas na onderzoek door een externe instantie