Advisering Intern Begeleider

Advisering van de intern begeleider bij het uitvoeren van alle taken rondom leerlingenzorg

Doel is kwaliteitshandhaving en -verbetering. 

Kernvraag: Hoe is de zorg voor deze specifieke leerling of groep vorm gegeven? 
Welke concrete acties worden ondernomen en op welke wijze worden deze acties vastgelegd? 
Maar ook: hoe kan ik de leerkracht op een reflectieve wijze ondersteunen in het ontwikkelen van zijn leerkrachtvaardigheden? 

Motto: Kwaliteit met een harde K   -   Zorg met een zachte G